Witamy

Anioł Wita to no­woczesny obiekt położony w otulinie Świę­to­krzys­kie­go Parku Narodowego na zboczu Łysicy. Niewielka odle­głość od cen­trum Kielc spra­­wia, iż jest to ide­alne miejsce na: aktywny wy­poczynek, spo­kojny relaks we dwoje, weeken­­dowy pobyt ro­dzinny czy spo­tkania biz­ne­so­we. Uro­kliwa okolica sprzyja licznym atrakcjom regio­nu m.in. stoki nar­ciar­skie, szla­ki turys­tyczne, kąpie­liska. Gwa­ran­tu­jemy prze­piękne wido­ki, są­siedz­two lasu, bliskość na­tury, spokój i moż­liwości peł­nego wypo­czyn­ku w kom­for­to­wych wa­run­kach.  Serdecznie zaprasz ...

Czytaj więcej »


Polecamy:

Park Rozrywki i Miniatur SabatKrajno to całoroczny rodzinny ośrodek edukacyjno-rozrywkowy. To również stacja narciarska z najdłuższymi w centralnej Polsce trasami zjazdowymi.
Znajdujemy się 2 km od obiektu Anioł Wita.

Kontakt

Anioł Wita,

Krajno Drugie 200
26-008 Górno

Tel: 691 609 475

Tel: 605 548 366

Mail: rezerwacje@aniolwita.pl

www.aniolwita.pl

Mapa dojazdu»